Σχετικά με το ιστολόγιο

Το ιστολόγιο δημιουργήθηκε για να προβάλλει τη δραστηριότητα του Αναρχικού κινήματος στη ρώσικη επαναστατική διαδικασία των αρχών του 20ου αιώνα. Απώτερος στόχος της είναι να συμβάλλει στην κατανόηση της ιστορικότητας και θεώρησης της Αναρχίας από τους σύγχρονους ελληνόφωνους αναρχικούς και το σύγχρονο αναρχικό-επαναστατικό κίνημα.

Τυχόν απόψεις και συμπεράσματα που δημοσιεύονται σ’αυτήν αποτελούν υποκειμενική άποψη του συντάκτη ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν εμφανίζεται ως αυθεντικός, μοναδικός ή αδιαμφισβήτητος εκπρόσωπος της θεώρησης του Μαχνοβίτικου κινήματος.

Το ιστολόγιο δεν αποδέχεται δωρεές και σε καμιά περίπτωση δεν κερδίζει χρήματα από διαφημίσεις που ενδεχομένως εμφανίζονται στα βίντεο που φιλοξενεί. Όπου είναι εφικτό χρησιμοποιούνται κινηματικές υποδομές φιλοξενίας και ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Αν θέλετε λοιπόν να παραχωρήσετε κάποια δωρεά, μπορείτε να τη στείλετε στη συλλογικότητα του noblogs.org (https://www.autistici.org/donate), του riseup.net (https://riseup.net/en/donate) ή οποιαδήποτε άλλη συλλογικότητα κινηματικών υποδομών.

Έμπρακτη βοήθεια όπως μεταφράσεις, αποστολή κειμένων και υλικού σχετικού με τη θεματική, παρατηρήσεις και κριτική είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη, κατόπιν επικοινωνίας.